Morska Chatka - Wczasy nad morzem Dziwnów - Domki letniskowe, Pokoje, Apartamenty

Wczasy nad morzem Dziwnów

Domki letniskowe, Pokoje, Apartamenty.

 

REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH
„Morska Chatka nad Dziwną"


           Szanowni Państwo, serdecznie witamy w domkach letniskowym "Morska Chatka". Mamy nadzieje, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu bezpieczeństwo, pełne zadowolenie i jednocześnie sprawną organizację pobytu.

1. Goście przebywający w domkach letniskowym „Morska Chatka” proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba właściciel. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 506-070-928.

3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.

4. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku, co jest równoznaczne z akceptacją  warunków rezerwacji i regulaminu. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Nie realizujemy kart płatniczych.

5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela domku, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

6. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.
 
7. Na terenie ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00. Korzystający z usług domku nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.

8. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu przez gości i ich zwierzęta na terenie domku i działki, właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.

9. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domku. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, także za zgubienie kluczy goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych

11. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać  niezwłocznie właścicielowi.
 
12. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na  wyposażeniu domków.

13. Właściciel domku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie działki, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

14. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

15. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

16. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

17. Goście przebywający na terenie obiektu „Morska Chatka nad Dziwną” są zobowiązany do pilnowania swoich zwierząt. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki. Zwierzęta na terenie obiektu mogą być wyprowadzane jedynie na smyczy. Zwierzęta wyłącznie za zgodą i za dodatkową opłatą 30zł na dobę.

18. Goście których zwierzęta wyrządziły szkodę w wyposażeniu domku, samym obiekcie bądź sprzęcie na terenie obiektu ponoszą pełną  odpowiedzialność materialną.

19.  Zwierzęta gości zobowiązane są do załatwiania swoich potrzeb (kupa, siku) poza terenem „Morskiej Chatki nad Dziwną”.

20. Zabrania się wyrzucania do toalet chusteczek nawilżanych, pampersów, tamponów itp...

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

22. Potrzebne dane do przelewu - Bogumiła Marchewa - Bank PKO BP - 05 1020 2821 0000 1502 0172 4061